Canzoni

 

Mattinata Siciliana (E VUI DURMITI ANCORA)

 

Lu suli è già spuntatu di lu mari

E vui bidduzza mia durmiti ancora

L’aceddi sunnu stanchi di cantari

Affriddateddi aspettanu ccà fora

Supra ssu barcuneddu su pusati

E aspettanu quann’è ca v’affacciati

 

Lassati stari nun durmiti cchiui

Ca ‘nzemi a iddi dintra sta vanedda

Ci sugnu puru iu c’aspettu a vui

Ppi viriri ssa facci accussì bedda

Passu cca fora tutti li nuttati

E aspettu sulu quannu v’affacciati

 

Li ciuri senza i vui nun vonnu stari

Su tutti ccu li testi a pinnuluni

Ognunu d’iddi nun voli sbucciari

Se prima nun si rapi ssu barcuni

Intra li buttuneddi su ammucciati

E aspettanu quann’è ca v’affacciati

Lassati stari nun durmiti cchiui

ca ‘nzemi a iddi dintra sta vanedda

Ci sugnu puru iu c’aspettu a vui

Ppi viriri ssa facci accussì bedda

Passu cca fora tutti li nuttati

E aspettu sulu quannu v’affacciati

 

Serenata

 

MARIGGIATA

 

 

 

Lu suli ‘ncelu spuntò

Lu mari calmu turnò

Sulu ddu rimi spizzati

Supra dill’unna ci su

E la speranza passò

Picchì lu mari purtò

Sti quattru pezzi di rimi

Ca morti vuol diri

 

‘Na vuci stanca cantò

a so figghiuzzu la vò

senza cchiù paci e rizzettu

penza ca sula ristò

 

O ‘nfami mari picchì

Di nuddu avisti pietà

Mi resta sulu stu figghiu

‘mpastatu di chiantu

 

 

Voca vò, voca vò

Voca voca marinaru

Voca vò, voca vò

Lu tò mari marinaru

‘nfunnu a iddu ti purtò

 

 

La moglie di un pescatore morto in mare

 

 

 

 

 

SICILIA LUNTANA

 

Di ‘sta terra sugnu ‘nnammuratu

Sicilia da me’ vita e do mè cori

Vasata do suspiru di lu mari

E di lu ciatu di lu Criaturi

Ca quannu fici a tia fu assai cuntentu

Tantu ca pi la gioia si cummuviu

Ti taliava ancora po’ mumentu

E poi na gran vasata ti pusau

 

Sicilia mia Semu luntani ma

Terra d’amuri pinzamu sempri a tia

Pi tia iù cantu li iorna e notti ca

Cu tuttu u cori passamu luntà

Sì tantu bedda sì tantu bedda tu

Ca nui siciliani Sicilia mia

 

Di tia nun ni putemu mai staccari

Nun ni putemu annari

E si ppi tanti cosi am’a partiri

‘nto cori ni purtamu anticchia i tia

 

Sicilia, Sicilia mia – Sicilia sicilia mia

Semu luntani semu luntani ma

Fra genti strani pinzamu sempri a tia

Cuntamu i iorna li iorna e notti ca

Senza pinzari passamu luntà

Sta granu muntagna Si troppu bedda tu

Janca e ‘nfucata Sicilia mia

O suli o mari o celu e a tutti cosi

Di sta Sicilia nostra

Si terra biniritta ro’ Signuri

Chiusa ‘nte nostri cori

 

Canto di emigrazione

 

 

 

SIGNURUZZU CHIUVITI CHIUVITI

 

 

 

Signuruzzu chiuviti chiuviti

Chi l’arvulicchi su morti di siti

Mannatini una bbona

Senza lampi e senza trona

 

 

Signuruzzu nun nni castiati

Ca lu panuzzu ni livati

L’acqua di ‘ncelu sazia la terra

Funti china di pietà

Li nostri lacrimi posanu ‘nterra

E Diu ni fa la carità

Li nostri lacrimi posanu ‘nterra

E Diu ni fa la carità

 

Signuruzzu chiuviti chiuviti

Chi l’arvulicchi su morti di siti

Mannatini una bbona

Senza lampi e senza trona

 

Canto di contadini: Invocazione alla pioggia

 

 

 

TURI NUN PARRO’

 

 

Turi nun parrò si fici ancora i fatti so

Turi è cchiù cuntenti si talia e nun dici nenti

 

Quannu visti veniri i matina di lu mari

Navi chi purtavanu gintazzi furasteri

Quannu i visti fari e strafari cu putiri

Quannu s’addunò ch’eranu i so duminaturi

 

Turi nun parrò si fici ancora i fatti so

Turi è cchiù cuntenti si talia e nun dici nenti

 

Quannu si stufò di chianciri ‘nto cavaleri

Ppi putiri aviri ‘npostu unni travagghiari

Quannu ‘ntisi i figgi ‘mpezzu i pani addumannari

Quannu supra la navi iddu fu prontu pp’emigrari

 

Turi nun parrò si fici ancora i fatti so

Turi è cchiù cuntenti si talia e nun dici nenti

 

Quannu ancora oggi ccu guvernu e ccu li liggi

Si viri arrubbari la so aria e lu so mari

Quannu comu a li funci spuntaru cento cimineri

E ccu tuttu chissu iddu nun potti travagghiari

 

Turi nun parrò si fici ancora i fatti so

Turi è cchiù cuntenti si talia e nun dici nenti

Turi nun parrò si fici ancora i fatti so

Turi nun parrò e si fa sempri i cazzi so.

Turi nun parrò si fici ancora i fatti so

Turi nun parrò e si fa sempri i cazzi so

 

 

U VESPRU

(vedi: vespri siciliani)

E lu francisi cu la so putenza

‘nSicilia facia malacrianza

lu pani ni livava di la mensa

francisi si vidianu ad ogni stanza

iddi fidannu nni la so putenza

e nui mischini sutta la so lanza

‘nta n’ura fu distrutta dda simenza

fu pi tunnina salata la franza

 

‘Na vuci pi li strati chi gridava

nun lu sintiti lu vespru ca sona

ed ognunu l’armi si pigghiava

contro lu francisi nesci fora

Tuttu lu populu vinnitta gridava

Puru li donni vonnu fari prova

Lu sangu tradituri ognunu abbrama

Picchì lu sangu l’onuri arrinnova

 

Senti la Francia ca sona martoria

La francia nun veni cchiù ‘nSicilia

Viva Sicilia ca porti vittoria

Viva Palermu fici mirabilia

Sunati tutti li campani a gloria

Spinciti tutti l’armi tirribilia

Ca pi l’eternu ristò a mimoria

Ca li francisi ristaru ‘nSicilia